Naam

Wachtwoord

Home > Home

De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) gaat over de kwaliteit van het onderwijspersoneel. De wet bevordert dat het personeel tijdens de loopbaan in ieder geval aan een minimum kwaliteit blijft voldoen en dat werkgevers het personeel daartoe in staat stellen. De gewenste kwaliteit wordt beschreven in een aantal bekwaamheidseisen. De beroepsgroepen dragen daarvoor zelf de gewenste bekwaamheden aan. Het gaat om een basispakket voor

  • leraren in het primair onderwijs
  • leraren in het voortgezet onderwijs
  • leraren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
  • leraren in het voorbereidend hoger onderwijs
  • schoolleiders in het primair onderwijs
  • ondersteuners in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en/of het voorbereidend hoger onderwijs.
  • interne beleiders
  • schoolleiders in het voortgezet onderwijs

De Wet BIO past in een tendens waarin scholen zich steeds meer ontwikkelen tot autonome, professionele arbeidsorganisaties.

Deze site biedt toegang tot de Wet BIO Webapplicatie

Vanaf 1 augustus 2006 trad de nieuwe Wet op de beroepen in het Onderwijs (wet BIO) in werking. Deze geldt voor alle onderwijs instellingen in Nederland.

De IB-scan is bijgewerkt naar versie 2010.