Naam

Wachtwoord

Achtergrond > Achtergrond

Biografie

Het advies- en consultingbureau is ontstaan naar aanleiding van de behoefte in het werkveld aan persoonlijk advies; begeleiding en mijn eigen ervaringen op de werkvloer.

De Wet BIO leeft nog nauwelijks bij de medewerkers in het Primair Onderwijs. Er dient een cultuuromslag plaats te vinden waarin de medewerker zelf de mogelijkheden gaat zien om zich te kunnen ontwikkelen.Graag wil ik het voortouw nemen om medewerkers op een spoor te zetten en hen enthousiast te maken voor de nieuwe kansen.

Van bedreiging naar kansen!

Henk Roes

Vanaf 1968 werkzaam in het Primair Onderwijs. Van leerkracht via Hoofd der School en directeur tot Centraal Manager bij KOS Oost Gelre. In mijn hele loopbaan heb ik altijd geprobeerd de medewerker (dus ook de kinderen) te zien als bron van ontwikkeling.

Ik zie de mogelijkheden van de Wet BIO als een waardevolle aanvulling en deze wet brengt mensen tot ontwikkeling.

Loopbaanbeleid

Gedurende mijn onderwijsloopbaan ben ik in de gelegenheid geweest om mijn eigen loopbaanbeleid te sturen. Een aantal hoogtepunten in mijn onderwijsontwikkeling zijn:

  • Volledig bevoegd onderwijzer
  • Management non profit
  • Vakstudie Buitengewoon Onderwijs
  • Schoolmanagement
  • Van Bovenmeester tot Bovenschools leider
  • Open Universiteit : KHO-diploma 'Onderwijs en Organisatie
  • Radboud Universiteit/ AVS: Master of Educational Superintendency